Integritetspolicy

För att kunna erbjuda våra tjänster samt köpa tjänster behöver vi behandla personuppgifter. På Miljövision är vi måna om att skydda den personliga integriteten och vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Alla personuppgifter behandlas varsamt och med hög säkerhet samt i enlighet med gällande lagstiftning. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Miljövisions tjänster accepterar Du vår integritetspolicy.

Information/personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till Dig som individ. Exempel på sådan information är

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress, för faktura och/eller leverans
  • Fastighetsbeteckning
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Historisk information om köp, betalnings- och kredithistorik samt levererade tjänster
  • Arbetsplats och yrkesroll

Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna t ex insamling, registrering och lagring.

Hur används informationen/personuppgifterna?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat, för fakturering och finansiell uppföljning eller för att kunna kommunicera med Dig. Vi kan även använda personuppgifter för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster i syfte att ständigt förbättra oss eller i marknadsföringssyfte.

Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part men däremot kan vi behöva dela Din information med våra leverantörer för att kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om men även för andra syften som administration (IT-leverantörer och inkassoföretag).

Vi sparar informationen/personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att utföra det vi har avtalat och så länge som det krävs enligt lag, t ex bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Vi sparar även information i kund- och leverantörsregister för att underlätta vår administration och interna verksamhet som orderhandläggning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Miljövision behandlar om Dig och i vilket syfte. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för eller om lagkrav hindrar oss att radera. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig.

Vi kan komma att begära ytterligare information från dig för att säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker får tillgång eller kontroll över dina personuppgifter.