Slamtömning - ett miljövänligt måste

Om du har fastigheter och anläggningar som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du själv ordna slamtömning för att anläggningen ska fungera. I det läget står vi till er tjänst!

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Viktigt med regelbunden slamtömning

Om du inte tömmer din slambehållare kan det komma att ge otrevliga konsekvenser.

Översvämning

Risk för skador

Dålig miljöpåverkan

Tveka aldrig på att kontakta oss!

08-570 300 14

Slamtömning på rätt sätt

Avloppsslam kan innehålla en massa otrevliga saker, såsom tungmetaller och läkemedelsrester. Därför är det viktigt att ditt slam tas om hand på bästa sätt av personal som vet hur man ska handskas med det. Vi på Miljövision har både kompetensen och erfarenheten att göra din slamtömning efter konstens alla regler. Självklart ser vi till att ditt slam hamnar där det ska efter att vi tömt din slambehållare.

Beställ gärna en spolning i samband med din slamtömning. Då får du ett mer komplett underhåll av din anläggning.

Din slamtömning kan hjälpa andra

På senare tid har avloppsslammets positiva effekter på jordbruket uppmärksammats. En del bönder köper helt enkelt avloppsslam för att använda som gödningsmedel på sina åkrar. Det gör avloppsslammet till en del av kretsloppet och vem vet, kanske din slamtömning bidrar till att bönderna i närheten får en bättre skörd.

Vi tar hand om din slamtömning

När vi gör en slamtömning gör vi det med kunden och miljön i fokus. Det ska vara en smidig och bekväm upplevelse att anlita oss och du ska inte behöva oroa dig för att din slamtömning orsakar obehag för någon.

Ibland blir läget akut och du måste snabbt få hjälp med slamtömning. Då ska du kontakta vår dygnet-runt-jour!

08-570 300 14

Slamtömning Värmdö kommun

Miljövision arbetar som entreprenör åt Värmdö kommun, vilket innebär att det är vi som tömmer din tank eller avskiljare om du bor på Värmdö. Om du vill beställa tömning så gör du det via Värmdö kommuns servicecenter på telefonnummer 08-570 470 00 eller via deras hemsida. 

Behöver du tömning jour inom 12 h utanför kontorstid så går det bra att kontakta oss direkt.

Checklista slamtömning:

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som är fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs igenom checklistan inför tömning så kan du undvika utebliven tömning och bli debiterad en onödig avgift (en så kallad bomkörning).

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor
  vid en återvändsgata/väg.
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek.
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet. Träd och växtlighet får inte inkräkta på vägbredd. Det innebär att måste vara fritt från grenar och sly 3,5 meter i bredd
  och 4,7 meter i höjd.
 • Om vägbom finns måste avfallsenheten få nyckel eller låskod.
 • Vintertid behöver vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Från uppställningsplats till slamanläggning

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder, till exempel högt gräs, annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar som försvårar arbetet eller kräver
  extra slangdragning som kostar extra. Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slang-dragning ska undvikas.
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt.
 • Markera eventuell utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten. Med egen sugledning för tömning av slamanläggning kan extra slangdragning undvikas.
 • Vintertid behöver sträckan mellan slambil och anläggningen vara framkomlig och halkfri.

Slamtömningsanläggningen

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed
  riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning.
 • Brunnslocket får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler.
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen.
 • Flytta på blomlådor och solur innan tömning.
 • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Slamtömning vid minireningsverk

En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas tillgänglig för slamtömningspersonalen i direkt anslutning till minireningsverket och det ska vara tydligt märkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade.

Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!