Slamtömning enskilt avlopp i Värmdö

Miljövision har sedan 1996 arbetat med slamtömning av enskilt avlopp, slutna tankar och slamavskiljare, som ligger under det kommunala ansvaret.

Eftersom det är ett kommunalt ansvar och respektive kommun handlar upp dessa tjänster är det ej fritt för oss att verka i andra kommuner utan att ha ett tömningsavtal.

08-570 300 14

Vi tömmer endast enskilda avlopp i Värmdö Kommun

Beställning av dessa tjänster gör du hos Värmdö Kommun´s kundtjänst enligt bifogad länk http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/slamtomning

Tömningarna utför vi sedan på uppdrag av Värmdö Kommun som skickar elektroniska ordrar och som sedan kvitteras av direkt vid tömning av respektive chaufför.