Spolning och tryckning av brunnar

Om du har en egen dricksvattenbrunn där hemma, kräver den ett visst underhåll för att den ska fungera som det är tänkt. Om vattnet börjat sina kan det vara dags för en högtrycksspolning av brunnen. Det krävs både kunskap och specialutrustning för att utföra detta. Vi är specialister på högtrycksspolning av brunnar, hör av dig till oss så hjälper vi dig!

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Tryckning av brunn - så går det till

När man utför tryckning av dricksvattenbrunnar gör man det genom att i intervaller skapa ett extremt högt tryck i berget. Genom att placera en tryckmanschett på ett visst djup och sedan trycka in vatten under manschetten, skapar man ett tryck för att få en kommunikation mellan brunnshålet och det kringliggande berget. På så sätt vidgas berget och de sprickor som finns.

När tryckningen är klar, vill berget återgå till sitt ursprungliga läge. Det kan man se genom att det insprutade vattnet tränger upp ur brunnshålet. Men tack vare förändringar i bergets naturliga spänningar kommer en del av tryckningseffekten att finnas kvar. Detta visar sig genom en ökad tillströmning av vatten i brunnen.

Tryckning, väl beprövad metod för dricksvattenbrunnar

Tryckning av dricksvattenbrunnar är en väl beprövad metod som ser till att öka vattenmängden i din brunn. Länge var sprängning den enda metoden som användes för att öka tillrinningen av vatten i bergborrade brunnar. Men sedan man för ett 40-tal år sedan utvecklade en metod med högtrycksspolning för att öka brunnars kapacitet, har sprängningen fått stå tillbaka.

Spolning brunn - beställ hjälp från en specialist

I brunnar samlas det med tiden en del smuts som sätter sig på väggarna i vattenbrunnen. Men detta kan enkelt lösas med en spolning. Med en spolning av brunnen ser du till att hålla den ren och fräsch och minskar därmed riskerna för att vattnet ska bli kontaminerat. En spolning av brunnen bör göras med jämna mellanrum för att bibehålla god kvalitet på dricksvattnet.

Hur ofta du ska beställa spolning och tryckning av din dricksvattenbrunn är svårt att svara på. Det är flera faktorer som spelar in, bland annat brunnens placering, ålder och så vidare. Men du får mer än gärna kontakta oss om du är osäker på hur din brunn mår. Vi kan hjälpa dig att avgöra när det är dags att underhålla din brunn. Vår kunskap och erfarenhet står till ditt förfogande.

08-570 300 14
Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!