Planera din slamsugning

För att undvika stopp i din avloppsanläggning bör du med jämna mellanrum slamsuga din septiktank och din slamavskiljare. Vi utför såväl akut som planerad slamsugning.

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Få hjälp med slamsugning dygnet runt

Om olyckan skulle vara framme och du skulle vara i akut behov av hjälp kan du nå oss när som helst på dygnet.

Jour dynget runt

Snabbt på plats

Vi tar hand om ditt avfall

Oavsett när olyckan är framme är du alltid välkommen att kontakta oss

08-570 300 14
Om du i förebyggande syfte beställer slamsugning av din septiktank och slamavskiljare slipper du alla de problem som kan uppstå om din tank eller avskiljare blir full.

När ska du beställa slamsugning?

Det finns olika rekommendationer för olika typer tankar och avskiljare. Ta reda på vad som gäller för din anläggning, så hjälper vi dig med att sköta den på bästa tänkbara sätt.

Ibland händer det dock att man glömt att beställa slamsugning eller att det av andra anledningar svämmar över i ditt avlopp. Men tack vare vår dygnet-runt-jour kan vi snabbt komma till dig för en akut slamsugning, natt som dag, om det skulle behövas.

Använd regelbunden slamsugning

Ditt avloppssystem består av många olika delar som tillsammans ska fungera så problemfritt som möjligt. Ett väl omhändertaget system lägger du knappt märke till. Men om det skulle bli några problem med anläggningen kan ditt hem eller din arbetsplats förvandlas till allt annat än en trevlig miljö. Se därför till att ha en regelbunden slamsugning av din avloppsanläggning.

En regelbunden slamsugning håller din anläggning i trim och minimerar risken för översvämning och andra skador på din fastighet. Med en regelbunden och planerad slamsugning minskar du även risken för läckage och föroreningar i miljön. Att regelbundet slamsuga sin anläggning är dessutom mer ekonomiskt än att förlita sig på akuta insatser.

Slamsugning är bra för miljön

Slamsugningen gör vi med våra specialanpassade fordon som motsvarar alla bransch- och miljökrav. Med vårt kundfokus och vårt höga miljötänk lovar vi att din slamsugning blir en så behaglig upplevelse som möjligt och att ditt avfall tas om hand efter konstens alla regler, med minimal miljöpåverkan.

Slamsugning är bara en del i det underhållsarbete som ett avloppssystem kräver. Titta gärna på våra andra tjänster för att hitta kompletterande insatser. Kontakta oss för rådgivning och information om slamsugning och avloppsunderhåll.

08-570 300 14

Slamsugning vid översvämning

Vid stora skyfall drabbas man ibland av översvämning. Det beror oftast på att dagvattensystem och dagvattenbrunnar inte hinner svälja den mängd vatten som kommit. Vi hjälper dig att slamsuga och även spola rent dagvattenledningar och brunnar både i förebyggande syfte och när olyckan väl är framme.

Slamsugning av borrkax eller sediment

Borrkax är ett naturmaterial vilket man får efter borrning i berg. Sediment består mestadels av slam, grus och lera. Vi arbetar ofta med dessa typer av material och hjälper dig gärna med en slamsugning och kör det till deponi.

Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!