Stamspolning

Har du mötts av den där unkna lukten ifrån toaletten eller i köket? Rinner vattnet långsamt i duschen? Då kan det vara dags för en stamspolning.

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Stamspolning viktigare nu än förr

Det är rörstammarna som utgör grundstommen för vattnets väg in och ut ur ditt hus och de sätts dagligen på prov så fort vi spolar eller sköljer ner någonting i våra avlopp. En stamspolning hjälper till att bevara dina stammar och minimera risken för skador och obehag.

Idag växer stammarna igen betydligt snabbare än de gjorde förr. Detta beror bland annat på vår ökade användning av kemikalier och lägre temperaturer på vårt tvätt- och diskvatten. Därför är en regelbunden stamspolning viktigt för att hålla stammarna rena och i god kondition.

Att ta hand om sina rör och stammar kan vara en av de viktigaste punkterna när man ska ta hand om sin fastighet.

Regelbunden stamspolning minskar risken för skador

Om man inte har en regelbunden skötsel av sina stammar, är det oundvikligt att de förr eller senare slammar igen och orsakar stopp och andra olägenheter. Men med våra miljövänliga och effektiva metoder för stamspolning kan du enkelt förebygga stopp och de skador som det kan föra med sig.

Det är viktigt att poängtera vikten av att agera snabbt om man misstänker att man har problem med stammarna. Kontakta oss för konsultation så snart du bara kan. Om det dröjer allt för länge innan dina stammar blir åtgärdade kan det medföra ytterligare problem och kostnader för dig.

Strunta inte i stamspolning

Dåligt skötta stammar kan resultera i att du måste göra ett stambyte och i värsta fall riva hela ditt kök eller badrum. Med en regelbunden stamspolning kan du undvika detta. Igenslammade rör kan leda till stamstopp med risk för översvämning och vattenskador.

08-570 300 14
Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!