Miljötänkande

Miljötänkandet står i fokus hos Miljövision. I en bransch med höga miljökrav och som är i ständig utveckling eftersträvar vi bland annat en minskad bränslekonsumtion för alla våra fordon.

Vid inköp av nya fordon prioriteras bästa miljöklass, användning av diesel MK1, biogas eller annan förnyelsebar drivkälla. Kompetensutveckling av förarna i miljömedvetenhet vid körning är även en del i vårt miljötänkande. Våra insatser skall styras av en sammanvävning av vad som som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Kontakta oss

Miljövisions miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar i övrigt arbete för att:

Minska miljöpåverkan från våra fordon och verksamhet i övrigt

Ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt

Förebygga föroreningar

I tillämpliga delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav

Uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem uppställda miljömål

Kontakta oss om du har några frågor!

Kontakta oss!