Våra fordon

Vi har 25 st fordonsenheter inom Miljövision som ständigt anpassas efter marknadens krav. Samtliga fordon som används mer än 200 timmar/år har Miljöklass Euro 5 el 6 som är den senaste miljöklassningen.

Kontakta oss