Certifikat & utmärkelser

Miljövision har erhållit flera certifikat och utmärkelser, vilket gör oss till en kvalitativ, kompetent, trygg och säker samarbetspartner.

AAA

Miljövison är AAA-ratade av Soliditet. AAA är det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att erhålla högsta kreditvärdighet krävs bland att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Läs mer om Soliditets kreditvärderingssystem på deras webbplats.

Sveriges Åkeriföretag

Miljövison är medlem i Sveriges Åkeriföretag som är åkerinäringens branschorganisation som arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Som medlem i Sveriges åkeriförtag gör vi också ett ställningstaganade för sunda
tranporter från sunda åkeriföretag genom Fair transport.

Läs mer om vad ett medlemskap i Sveriges åkeriföretag innebär på deras webbplats.

Miljö- och kvalitetscertifiering

För att ytterligare möta morgondagens krav och skapa ett ännu bättre ledningssystem har vi valt att anlita Qvalify och certifiera oss enligt ISO 9001, ISO45001 och ISO 14001.

Målsättningen med detta är att vi skall kunna skapa ytterligare tillväxt enligt uppställda mål och ha ett system som möjliggör att vi tillvaratar våra resurser bästa sätt.

Länk till certifikat

Fair Transport

Miljövision är sen 2020 godkända av Fair Transport

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG

Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Miljövisions certifikat öppnas här

Läs mer om Fair Transport

 

Tillståndsdokument

Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!